Sjuk- och aktivitetsersättningen utreds

Utredaren ska se över förmånerna vid rehabilitering. Meningen är att skapa modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering. De ska även bidra till att förebygga ohälsa och stödja exempelvis omställning till annat arbete. Reglerna ska harmoniera med angränsande regler samt vara enkla att förstå och administrera. Dessutom ska villkoren för rätten till sjukersättning utredas och […]

En begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 2020:6

”Bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet normalt förekommande arbete avses normalt förekommande arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)” ”Beslut om avslag bör underbyggas i större utsträckning för att Försäkringskassan ska kunna göra de ställningstaganden som krävs enligt rättspraxis. De gäller […]

Arbetsliv i förändring

Arbetsmiljöansvarets omfattning och behovet av information är centrala områden som behandlas. I det sammanhanget lyfts bl.a. fram att mindre arbetsgivare kan ha svårt att leva upp till arbetsmiljöbestämmelserna och att det är angeläget att nå ut med information om dessa.

SOU 1935:14

Statens Offentliga Utredningar, SOU 1935:14 om skuldebrevslagen