Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Nyheter & Inlägg

Försäkringskassan får kritik av JO

Beslutet i korthet: Försäkringskassan hade kännedom om AA:s svårigheter att närvara fysiskt vid möten i myndighetens lokaler. Trots det och trots att AA bett om

Adress till förvaltningsrätter

14 § lag (1972:289) om allmänna förvaltningsdomstolar förklarar att ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Sök på hos

Domskäl och dess betydelse

En allmän utgångspunkt är att domskälen anges i en dom. Skälen till det är många, men framförallt för rättssäkerhetens och trovärdighetens skull. Att domstolens motivering

Syfte och målgrupp för AFU, TMU och SLU

Syftet med AFU, TMU och SLU är att få ett underlag för att göra en rättssäker prövning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Utredningarna kan

Läkarintyg i sjukpenningärenden

Lämnar en sökande in läkarintyg till Försäkringskassan för att intyga vid en ansökan om sjukpenning finns det särskild anledning att se över hur den fylls

Saklig grund vid uppsägning

7 § lag (1982:80) om anställningsskydd, (LAS) kräver att en arbetsgivare ska ha sakliga grunder vid en uppsägning. Få begrepp inom juridiken har vållat så

Vart skickas överklagan?

Överklagan ska vara adresserad till förvaltningsdomstolen men den ska skickas till den myndighet som meddelat beslutet. Anledningen till det är främst pga det är de

Kammarrätten beviljar ersättning

Kammarrätten beviljar ersättning till en person med smärtproblematik. Hen fick först nej både hos Försäkringskassan och förvaltningsrätten. Följer ni länken så hittar ni hela artikeln

Ämnen

Gilla oss

Ordlista

Försäkringskassan

Lag, författning & föreskrift

Skicka ett meddelande till oss, vi tar emot synpunkter om sidan, eller om ni har kommentarer och synpunkter kring det som är skrivet på sidan