Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag

I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag som skall ersättaden nuvarande konsumenlköplagen från år 1973. Propositionen ingår som ett led idet reformarbete på köprättens område som tidigare resulterat i lagen (1987:822)om internationella köp samt prop. 1988/89:76 om ny köplag.

Prop. 1988/89:76 om ny köplag

Propositionen läggs fram förslag till en ny köplag som skall ersätta den nuvarande köplagen från år 1905. Förslaget innebär en betydande modernisering av köprätten. I stor ut­sträckning sker också en anpassning till den internationella utvecklingen på området.