Rättsregel

En rättsregel är utformad som ett direktiv att när vissa rättsfakta (en gärning) konstateras, skall personen dömas till en viss påföljd. Handlingsdirektivet talar om vad adressaten ska göra. 3 kap. 1 § brottsbalken; ” Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på […]

Kronofogden

En handbok för KFM, intressant läsning. Högsta domstolen om löpande skuldebrev i elektronisk form; Om ett skuldebrev har upprättats i elektronisk form men utformats som ett löpande skuldebrev, kan det komma att behandlas som ett enkelt skuldebrev om borgenären inte kan bevisa att det elektroniska formatet tillgodoser samma skyddsmekanismer som en gäldenär åtnjuter genom att […]

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De är specialiserade på person skador. Varje år hanterar de ca 4-500 ärenden varav ca 70% är trafikärenden. Genom åren har 1000 tals personer fått hjälp till ersättning. https://www.folketsombud.se/

ond tro

den så kallade dolusprincipen betyder att den som vet att motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning. Finns även i CISG Art. 8.1. se även NJA 2012 s. 3

Juridiska texter

Att citera det någon skrivit i en juridisk tidskrift bör göras ungefär som följer. Det verkar som att det finns små avvikelser, men förhoppningen är att källan nedanför inte är allt för felaktig. Först skrivs författarens namn följt av titeln till artikeln och därefter tidskriftens namn. De fem till tio vanligaste juridiska tidskrifter vi har […]