Nyheter & Inlägg

Nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt

Prövningstillstånd Kammarrätt

Den senaste tiden verkar antalet avslag om prövningstillstånd (PT) ökat. Iallafall ser jag dem oftare än förut, sen om det stämmer låter jag vara osagt.

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön) till arbetstagare

En begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 2020:6

”Bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet normalt förekommande arbete avses normalt förekommande arbeten som ingår i

Objektiva fynd

Yrkanden Den försäkrade (F) yrkar på att Förvaltningsrättens dom ska ogillas och framför bland annat att läkarintygen skall ges ett högre bevisvärde än vad de

JO – i riksdagens tjänst

”Även om JO:s åtalsbefogenhet används alltmer sällan utgör den genom sin existens basen för JO:s tillsyn. Den som blir föremål för JO:s granskning löper formellt

Socialförsäkringsmål i domstolarna

2014 kom rapporten 2014:18 som är skriven av ISF. Då konstaterades att den vanligaste orsaken till att förvaltningsdomstolarna ändrade ett beslut var att domstolen gjorde

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

Rapport 2016:6 som fokuserar på regleringen och bedömningar av arbetsförmågan inom rehabiliteringskedjan. https://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2016/arbete-och-arbetsmarknad-i-sjukforsakringen/

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag