Vad skiljer provanställning i gällande rätt från parternas kollektivavtal?

Frågan uppsatsen ställer sig är när arbetsmarknadens parter ges möjligheten att påverka hela anställningsformen – hur skiljer innehållet från den skrivna lagen? Detta utför uppsatsen genom att jämföra 100 kollektivavtal från olika branscher för att se vad parterna brukar avtala bort och lägga till. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8900382

Provanställning & visstid

Huvudregeln i lagen om anställ­ningsskydd (Las) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Arbets­givaren får avsluta en sådan anställning bara om det finns saklig grund. Arbetsbrist är alltid saklig grund, förutsatt att det saknas möjlighet att erbjuda den vars arbete försvinner omplacering till någon ledig befattning. Saklig grund kan också finnas av personliga skäl, till exempel […]

www.ideella.se

Idag stötte jag på den här utmärkta föreningen som kämpar för arbetsrätten. Fin hemsida har de också.