Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt

Under en tid framåt kompletteras här hur en överklagandeprocess går till, från början till slut. Bland annat svarar vi på de absolut vanligaste frågorna kring hur man överklagar. Vart skickas överklagan? Vad ska skickas med? Hur ska argumentationen skrivas? Bör man undvika skriva något? Frågorna är många men målsättningen är att på ett systematiskt sätt förklara dessa steg. Första inlägget handlar om hur Försäkringkassan, FK, har rätt att fatta beslut och vad finns det för andra vägar att gå om man önskar hävda sin rätt.

Inlägg i ämnet

Nedan följer inlägg i ämnet under maj månad och är därför ännu inte komplett. Klicka på rubriken så ser ni inlägget i sin helhet.

Adress till förvaltningsrätter

14 § lag (1972:289) om allmänna förvaltningsdomstolar förklarar att ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Sök på hos domstol.se genom att följa länken nedan. Länk Lag (1972:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det göras vid en förvaltningsrätt. Ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet

Fortsätt läsa