Friskrivningsklausuler

Ska du sälja din bostad, villa eller gård? Har du tänkt få med en friskrivningsklausul? Ja, anledning till att ha en sådan klausul är många, men vad innebär det egentligen?

Det som styr själva försäljningen är jordabalken. Där kan man läsa att säljaren är ansvarig för “dolda fel” i upp till tio år. Tio år är en lång period och många undviker gärna ett sådant ansvar.  Även fast försäljningspriset blir lägre kan den tryggheten som friskrivning ger vara värt den förlusten. Lagen, jordabalken är inte i sin helhet bindande. Det innebär att om man vill så kan man avtala bort delar av den, man säger att lagen är dispositiv. När man skriver ett avtal så skall man tänka på att det är viktigt att du upplyser köparen om eventuella fel och brister i fastigheten. Det innebär att känner du till ett dolt fel så skall du upplysa om det. Med andra ord du kan inte friskriva dig från sådant fel som är dolt om du känner till felet. 

Högsta domstolen skriver i en dom att ”en säljare av fast egendom – liksom en säljare av lös egendom i befintligt skick – i viss utsträckning bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till och som köparen bort upptäcka men förbisett. Med andra ord får man som säljare en sorts upplysningsplikt. Man kan säga att har man upplyst köparen om felet så är det inte ett dolt fel längre.

Stäng meny