Civilrätt

Civilrätten är det som reglerar sådant som sker mellan enskilda personer. Då pratar man exempelvis om olika sorts avtal, köp, hyra, lån, skadestånd, äktenskap etc. Civilrätten är uppdelad i fyra delar och det är personrätt, förmögenhetsrätt, familjerätt och successionsrätt. Eftersom civilrätten reglerar sådant som sker mellan enskilda så uppstår en fråga om vad räknas “som enskilda”. Vem eller vilka räknas som enskilda? Dit räknar man in “vanliga medborgare” som man inom juridiken döpt om till “fysisk person”. Man räknar också in “juridiska personer”, dit hör organisationer, bolag, föreningar och stiftelser. Det som kännetecknar dessa två är de har både rättigheter och skyldigheter, man säger att de är rättssubjekt. Med andra ord är varje person ett eget rättssubjekt.

Förmögenhetsrätt

Förmögenhetsrätten är ett rättsområde inom civilrätten som reglerar egendom, rätt till egendom och hur egendom byter ägare. Det viktigaste verktyget i detta sammanhang är ett avtal. Det kan handla om att köpa kläder, mat, hyr egendom, lånar egendom,, man lånar genom och säljer egendom. där emellan finns ett avtal. Därför finns inom förmögenhetsrätten en grund som reglerar dessa avtal och den domineras av avtalslagen.

Familjerätt

Familjerätten reglerar äktenskap, om hur ett äktenskap ingås eller upplöses. Den styr också vilka rättsliga konsekvenser som finns mellan make och maka. I familjerätten hittar man även regelverket som finns i förhållandet mellan föräldrar och barn och samboförhållanden. 

Det som inte finns med i familjerätten är vad som sker om någon avlider, det i sin tur regleras i successionsrätten. Här finns regler om vad som sker när en person avlider, hur fördelning av egendomen sker, vad som gäller med testamenten och arv. Processrätten behandlar hur olika konflikter ska lösas, dvs hur en rättegång går till och hur en dom ska verkställas.

Stäng meny