Nyheter & Inlägg

Bulls presstjänst anmäls av skyddsombud

Unionens huvudskyddsombud på Bulls Presstjänst har lämnat in en begäran om föreläggande eller förbud till Arbetsmiljöverket, på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Det rapporterar Siren.

Skyddsombuden agerar på sjukhusen

Under sommaren har Arbetsmiljöverket fått in fyra formella framställningar från skyddsombud runt om i landet som vill att Arbetsmiljöverket ska ingripa eftersom arbetsbelastningen är för

HR och arbetsmiljö

Utgångspunkten för denna studie är att arbetsmiljöfrågor ska hanteras av arbetsgivare och arbetstagare/skyddsombud i nära samverkan. I lagstiftningen har HR ingen definierad, formell roll när

Skyddsombud agerar

Personalen på en LSS-bostad i Karlskrona protesterar efter att i flera sammanhang ha blivit anklagade för behandlingen av en anhörig till en politiker i den styrande nämnden,

Larm från skyddsombud

Läkarnas huvudskyddsombudet Anna Rask-Andersen vänder sig nu till Arbetsmiljöverket för att försöka få bukt med de arbetsmiljöproblem som det rapporterats om vid Akademiska sjukhuset i

Skyddsombud anmäler trakasserier

Ett regionalskyddsombud i Uppsala län har begärt åtgärder mot en ryttarförening som inte sköter sitt uppdrag som arbetsgivare. Hon menar att styrelsen saknar kunskap kring

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag