Nyheter & Inlägg

Försäkringsmedicin

Enligt det som står skrivet så är den försäkringsmedicinska rådgivaren ett stöd för Försäkringskassans handläggare:”Den del av beslutsstödet som består av specifika rekommendationer för olika

Om förenklade läkarintyg

Försäkringskassans införande av förenklade läkarintyg för korta och enkla sjukfall under 2015 och 2016 ledde till ett ökat inflöde till sjukförsäkringen. Det skedde dessutom en

Anställa sjuka

Debatt i LO-bloggen om vem ska anställa de sjuka

Regeringens reträtt om sjukmålet: ”Ett steg i rätt riktning”

”Regeringen verkar ha lyssnat på vår kritik”, säger LO-utredaren Kjell Rautio sedan regeringen slopat niodagarsmålet för sjukpenningen. https://arbetet.se/2019/05/02/regeringens-retratt-om-sjukmalet-ett-steg-i-ratt-riktning/?fbclid=IwAR06VhQ-a3RebydQ46wK4uTcExiPhgzwGJBXhiGW-bYjR3K4CJ3ghB1Ku_A

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag