Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Riksdag och regering ser behovet av en översyn av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och av Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Översynen ska avse handläggningen vid psykiatriska diagnoser och särskilt vid samsjuklighet.…

Fortsätt läsa Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Svensk Juristtidning

En intressant artikel med rubriken "Är innehav av falska handlingar straffbart?" Spontant blir mitt svar absolut kan det vara ett brott. Men hovrätten och tingsrätten har gjort annorlunda bedömningar. Något…

Fortsätt läsa Svensk Juristtidning

Handläggningstiderna ökar

Handläggningstiderna ökar Besparingar och det ökade antalet brottmål gör att handläggningstiderna ökar. På sikt till och med kraftiga ökningar och pga besparingarna kommer ett mindre antal domare vara i tjänst.…

Fortsätt läsa Handläggningstiderna ökar

Professor Ruth Mannelqvist

Intressant, läsvärt om sjukförsäkringssystemet i Sverige idag. Kraven på intyg, papper och dokumentation suger musten ur en som försöker komma på fötter igen. Istället för att få tillfriskna och gå…

Fortsätt läsa Professor Ruth Mannelqvist