Nyheter & Inlägg

Svensk Juristtidning

En intressant artikel med rubriken ”Är innehav av falska handlingar straffbart?” Spontant blir mitt svar absolut kan det vara ett brott. Men hovrätten och tingsrätten

Handläggningstiderna ökar

Handläggningstiderna ökar Besparingar och det ökade antalet brottmål gör att handläggningstiderna ökar. På sikt till och med kraftiga ökningar och pga besparingarna kommer ett mindre

Professor Ruth Mannelqvist

Intressant, läsvärt om sjukförsäkringssystemet i Sverige idag. Kraven på intyg, papper och dokumentation suger musten ur en som försöker komma på fötter igen. Istället för

”Kommunala tjänstemän – arbetsgivare eller bara anställda?”

Intressant artikel och bra poäng av skribenten. Bra läsning skriven av Arne Grip, f.d. Universitetslektor https://www.dagensjuridik.se/debatt/kommunala-tjansteman-arbetsgivare-eller-bara-anstallda/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Oro kring domstolsprocessen

EU-kommissionen ser en oroande negativ trend för rättsväsendets oberoende i vissa medlemsländer. Detta trots att domstolarna blir allt effektivare på att hantera fall. Huvudförklaringen är,

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag