Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag

  • Post Category:Proposition

I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag som skall ersättaden nuvarande konsumenlköplagen från år 1973. Propositionen ingår som ett led idet reformarbete på köprättens område som tidigare resulterat…

Fortsätt läsa Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag