Nyheter & Inlägg

Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag

I propositionen läggs fram förslag till en ny konsumentköplag som skall ersättaden nuvarande konsumenlköplagen från år 1973. Propositionen ingår som ett led idet reformarbete på

Prop. 1988/89:76 om ny köplag

Propositionen läggs fram förslag till en ny köplag som skall ersätta den nuvarande köplagen från år 1905. Förslaget innebär en betydande modernisering av köprätten. I

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag