Rättsregel

  • Post Category:Övrigt

En rättsregel är utformad som ett direktiv att när vissa rättsfakta (en gärning) konstateras, skall personen dömas till en viss påföljd. Handlingsdirektivet talar om vad adressaten ska göra. 3 kap.…

Fortsätt läsa Rättsregel

Kronofogden

  • Post Category:Övrigt

En handbok för KFM, intressant läsning. Högsta domstolen om löpande skuldebrev i elektronisk form; Om ett skuldebrev har upprättats i elektronisk form men utformats som ett löpande skuldebrev, kan det…

Fortsätt läsa Kronofogden

Invaliditetsgrad

  • Post Category:Övrigt

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Fortsätt läsa Invaliditetsgrad

Folkets ombud

  • Post Category:Övrigt

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De är specialiserade på person skador. Varje år hanterar de ca 4-500 ärenden varav ca 70% är trafikärenden. Genom…

Fortsätt läsa Folkets ombud

ond tro

  • Post Category:Övrigt

den så kallade dolusprincipen betyder att den som vet att motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning. Finns även i CISG Art.…

Fortsätt läsa ond tro