Nyheter & Inlägg

Invaliditetsgrad

Vägledning från Svensk Försäkring gällande fastställande av medicinsk invaliditet https://www.svenskforsakring.se/vagledningar/personskador/medicinska-tabellverk/

Folkets ombud

Ett juridiskt ombud som är helt oberoende och fristående från försäkringsbolag. De är specialiserade på person skador. Varje år hanterar de ca 4-500 ärenden varav

ond tro

den så kallade dolusprincipen betyder att den som vet att motparten uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning.

Juridiska texter

Att citera det någon skrivit i en juridisk tidskrift bör göras ungefär som följer. Det verkar som att det finns små avvikelser, men förhoppningen är

Konsumentköplagen – En kommentar

Fjärde upplagan av fenomenala Johnny Herre, Justitieråd, Högsta domstolen & Jan Ramberg, Professor emeritus i civilrätt vid Stockholms Universitet. Den största boken jag har och

Nordstedts Juridik

Norstedts Juridik – marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster. ”Genom vår stora bokutgivning, omfattande juridiska kursverksamhet och effektiva digitala informationstjänster hjälper vi våra kunder att

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) tar upp tvister som är mellan arbetstagare och arbetsgivare. Deras arbetssätt styrs av lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister (arbetstvistlagen) och förordning (1988:1137)

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag