laglighetsprövning

  • Post Category:Ordlista

den som anser att en kommun, landsting eller region gjort ett fel eller gått utanför ramarna för sina befogenheter. Förvaltningsrätten avgör sedan om beslutet strider mot någon lag eller författning

Fortsätt läsa laglighetsprövning

lex imperfecta

  • Post Category:Ordlista

en osanktionerad rättsregel, dvs en rättsregels efterlevnad är inte sanktionerad med ett straff

Fortsätt läsa lex imperfecta

faktum

  • Post Category:Ordlista

sakförhållande som (verkligen) föreligger. Faktum är singularis, fakta är pluralis vilket innebär att det föreligger ett rättsfaktum, men två rättsfakta. se även rättsfaktum och rättsföljd

Fortsätt läsa faktum

rättsfaktum

  • Post Category:Ordlista

Det faktum som måste föreligga för att en rättsföljd ska bli aktuell. Exempelvis den som begår en stöld (rättsfaktum) blir dömd till fängelse (rättsföljd) se även faktum och rättsföljd

Fortsätt läsa rättsfaktum

insolvens

  • Post Category:Ordlista

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön) till arbetstagare

Fortsätt läsa insolvens