Nyheter & Inlägg

Rättshandlingars ogiltighet

3 kap. 32 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; 32 § Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av

Arbetsdomstol

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För verksamheten gäller

Skadeståndslagen

En allmänt känd latinsk term är culpa och dolus, de härstammar från skadeståndslagen och dess kapitel två och paragraf ett. Den som med mening och

Kommanditbolag

I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin

Debatt om Samhall

Röster gör sig hörda om att lägga ner Samhall eller göra om det från grunden. Ja, sådana här historier är ingen kul läsning ” Jag

Arbetsmiljön i skolan debatteras

Alla som vistas i svensk skola har rätt till en god arbetsmiljö, med lokaler som uppfyller en god standard både vad gäller luftkvalitet och ljudmiljö.

Professor Levander

Text: Sten Levander, författare, psykiatriker och psykoterapeut samt professor emeritus i psykiatri i Lund och professor emeritus i rättspsykiatri och allmänpsykiatri i Trondheim. Marie Torstensson

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag