Rättshandlingars ogiltighet

3 kap. 32 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; 32 § Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å…

Fortsätt läsa Rättshandlingars ogiltighet

Arbetsdomstol

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För verksamheten gäller lagen (1974:371) om rättegången i…

Fortsätt läsa Arbetsdomstol

Skadeståndslagen

En allmänt känd latinsk term är culpa och dolus, de härstammar från skadeståndslagen och dess kapitel två och paragraf ett. Den som med mening och avsikt gör en skada på…

Fortsätt läsa Skadeståndslagen

Kommanditbolag

I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet. Kommanditdelägaren har ett begränsat…

Fortsätt läsa Kommanditbolag

Debatt om Samhall

Röster gör sig hörda om att lägga ner Samhall eller göra om det från grunden. Ja, sådana här historier är ingen kul läsning " Jag känner mycket stor press, jobbet…

Fortsätt läsa Debatt om Samhall