Nyheter & Inlägg

Provanställning & visstid

Huvudregeln i lagen om anställ­ningsskydd (Las) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Arbets­givaren får avsluta en sådan anställning bara om det finns saklig grund. Arbetsbrist

www.ideella.se

Idag stötte jag på den här utmärkta föreningen som kämpar för arbetsrätten. Fin hemsida har de också.

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag