Nyheter & Inlägg

Kammarrätten i Göteborg 1883-19

Mål nr. 1883-19 Avgörandedatum: ​2019-10-09 Lagrum: 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) Gällande fastighetsmäklares upplysningsskyldighet Kammarrätten Göteborg 8, 16 § § fastighetsmäklarlagen (2011:666) En köpare anmälde en

Fel i fastighet

Domarbloggen tar upp fastighetsköp och vad som kan tänkas gå fel i det sammanhanget. Intressant läsning.

Fastighetsmärklarinspektionen

Från 2014. Dnr 4.1 2208-13 Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och ombud. Prövning av om fastighetsmäklaren har medverkat till en ofullständig och

Läsvärt examensarbete av Oskar Fröberg

Abstrakt: Fel och brister i fastighet kan leda till mycket kostnader för framför allt en konsu-ment. En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag