JO uttalar sig inte i sakfrågan

  • Post Category:JO & JK

I sitt beslut den 16 mars 2009 anförde JO Nordenfelt i bedömningsdelen följande. Inledningsvis vill jag framhålla att jag inte uttalar mig beträffande den omständigheten att Försäkringskassan under lång tid…

Fortsätt läsa JO uttalar sig inte i sakfrågan

JO – i riksdagens tjänst

  • Post Category:JO & JK

"Även om JO:s åtalsbefogenhet används alltmer sällan utgör den genom sin existens basen för JO:s tillsyn. Den som blir föremål för JO:s granskning löper formellt sett alltid en risk att…

Fortsätt läsa JO – i riksdagens tjänst

JO-kritik mot Försäkringskassan

  • Post Category:JO & JK

Ett överklagande av Försäkringskassans beslut hade felaktigt skickats till förvaltningsrätten. Den 30 juni 2017 kom en kopia av överklagandet in till en handläggande enhet hos Försäkringskassan. Överklagandet lämnades därefter inte…

Fortsätt läsa JO-kritik mot Försäkringskassan

Beslut dröjde i 4 månader från Försäkringskassan – JO-anmäld

Försäkringskassan förklarar dröjsmålet med personalbrist och ett ökat inflöde av ärenden. JO (Justitieombudsmannen) anser att det är oacceptabelt att handläggningstiden överstiger sex veckor oavsett personalbrist och ökat inflöde https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kvinna-fick-vanta-i-over-fyra-manader-pa-beslut-forsakringskassan-jo-anmalda?fbclid=IwAR3TTeG1bVSqueuFb6_koISWQq3g8OzhtV4DRV95k-hUFiaU2TzS6azhhws

Fortsätt läsa Beslut dröjde i 4 månader från Försäkringskassan – JO-anmäld