Nyheter & Inlägg

JO – i riksdagens tjänst

”Även om JO:s åtalsbefogenhet används alltmer sällan utgör den genom sin existens basen för JO:s tillsyn. Den som blir föremål för JO:s granskning löper formellt

JO-kritik mot Försäkringskassan

Ett överklagande av Försäkringskassans beslut hade felaktigt skickats till förvaltningsrätten. Den 30 juni 2017 kom en kopia av överklagandet in till en handläggande enhet hos

Försäkringskassan uppläxad av JK

”Någon särskild lagstiftning som gör det möjligt att ersätta en enskild för kostnader som har uppkommit i t.ex. ett socialförsäkringsärende finns inte. Den enskilde får

Fem månaders väntan på pengar

Kvinnan började undra var henne sjukpenning tagit vägen och hörde vid flera tillfällen av sig till försäkringskassan för att fråga efter dem. Men handläggaren svarade

JO kritiserar kassan

Försäkringskassan får nu allvarlig kritik från JO på grund av bristfällig hantering av känsliga handlingar. Bland annat fick en mamma i länet en helt annan

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag