Nyheter & Inlägg

Prövningstillstånd Kammarrätt

Den senaste tiden verkar antalet avslag om prövningstillstånd (PT) ökat. Iallafall ser jag dem oftare än förut, sen om det stämmer låter jag vara osagt.

Socialförsäkringsmål i domstolarna

2014 kom rapporten 2014:18 som är skriven av ISF. Då konstaterades att den vanligaste orsaken till att förvaltningsdomstolarna ändrade ett beslut var att domstolen gjorde

Dagens Medicin

En utmärkt artikel där man konstaterar försäkringsmedicin och dess förfall. Avhandlingen som man nämner måste läsas. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/13/forsakringskassan-underminerar-lakarnas-auktoritet/

Lojala domstolar?

Imponerande av Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsida. Ger domstolarna vika för det politiska trycket? Ja det får vi verkligen inte hoppas; Dessutom visar det sig

Prövningstillstånd

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd endast om det finns viktiga skäl till att målet tas upp i högsta instans. Man kan exempelvis vilja pröva en särskilt

Försäkringskassan uppläxad av JK

”Någon särskild lagstiftning som gör det möjligt att ersätta en enskild för kostnader som har uppkommit i t.ex. ett socialförsäkringsärende finns inte. Den enskilde får

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag