Beslut & kommunicering

Försäkringskassan ska kommunicera beslut med den försäkrade som ska ges tillfälle att yttra sig. 10 § förvaltningslag (2017:900)  Partsinsyn10 § Den som är part i ett ärende har rätt att…

Fortsätt läsa Beslut & kommunicering

Socialförsäkringens indelning

Tre försäkringsgrenar Förmån grundad på bosättning, förmån grundad på arbete och övriga grunder. 4 kap. 2, 3 §§ socialförsäkringsbalk 2 § Socialförsäkringen är indelad i tre försäkringsgrenar. Dessa avser 1.…

Fortsätt läsa Socialförsäkringens indelning

Riksrevisionen om Försäkringskassan

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att uppdra åt Försäkringskassan att följa upp läkarintygen för män och kvinnor på olika vårdgivarenheter. Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i redovisningen av regeringsuppdraget om bättre dialog mellan…

Fortsätt läsa Riksrevisionen om Försäkringskassan