Nyheter & Inlägg

Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen

Rapport 2016:6 som fokuserar på regleringen och bedömningar av arbetsförmågan inom rehabiliteringskedjan. https://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2016/arbete-och-arbetsmarknad-i-sjukforsakringen/

Riksrevisionen om Försäkringskassan

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att uppdra åt Försäkringskassan att följa upp läkarintygen för män och kvinnor på olika vårdgivarenheter. Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i redovisningen av

David Eberhard svarar Försäkringskassan

Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning, bemötte nyligen David Eberhards kritik mot alltför rigida assistansbedömningar. Försäkringskassan hävdade att alla ansökningar prövas objektivt och sakligt

Dagens Medicin

En utmärkt artikel där man konstaterar försäkringsmedicin och dess förfall. Avhandlingen som man nämner måste läsas. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/09/13/forsakringskassan-underminerar-lakarnas-auktoritet/

Debatt om Försäkringskassan

Debattinlägg om handläggarna på Försäkringskassan och deras förhållningssätt till regelverket: ” Sedan 2010 är det ju nämligen inte läkare som avgör ifall en sjukdomsdrabbad person  behöver

Läkare kritiserar försäkringskassans handläggare

En grupp allmänläkare kritiserar sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggare på SvD Debatt 10/7 och påstår att Försäkringskassan saboterar för läkare och föreslår därför ett nytt system, där primärvårdsläkarna får

Cecilia Prucha i Aftonbladet

För tre år sen blev det värre. EDS är en lömsk sjukdom på det sättet, den smyger sig på en. Den angriper bindväven och kollagenet

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag