Nyheter & Inlägg

Korrigerande samtal

Vad gäller om en arbetsgivare får en anonym anmälan från en arbetstagare, kan arbetsgivaren pga anonymiteten handla på något vis? AD har i dom 2008:91

Brott mot semesterlagen

En arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen. De förmånerna består av ledighet, semersterersättning och semesterlön. Finns undantag såsom fullmaktsanställda, inom försvarsmakten och de med

Diskriminering i arbetslivet

Enligt 6 kap. 3 § ”Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att

”Kommunala tjänstemän – arbetsgivare eller bara anställda?”

Intressant artikel och bra poäng av skribenten. Bra läsning skriven av Arne Grip, f.d. Universitetslektor https://www.dagensjuridik.se/debatt/kommunala-tjansteman-arbetsgivare-eller-bara-anstallda/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Konkurrerande verksamhet

Där ger Arbetsdomstolen ett tydligt svar genom att de uttryckligen skriver att man bryter mot lojalitetsplikten på ett allvarligt sätt om man utövar något som

Uppsats

Religionsfrihet i arbetslivet – När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8967329

Ord & Begrepp

insolvens

någon, tex. en arbetsgivare lyckas inte betala skulder (lön)

folkrätt

förhållandet mellan stater kallas för folkrätt

kodifiera

att samla rättsregler till en sammansatt lag