Uppsägningstid

  • Post Category:Arbetsrätt

Uppsägningstid regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), och i dess paragraf elva. Det kan inskränkas av kollektivavtal enligt 2 § 3 st.   För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en…

Fortsätt läsa Uppsägningstid

Provanställning

  • Post Category:Arbetsrätt

En provanställning kan avbrytas i förtid eller avslutas genom att personalen väljer att inte fortsätta helt enkelt. Är det inte aktuellt med en tillsvidareanställning ska arbetstagaren informeras två veckor före…

Fortsätt läsa Provanställning

Korrigerande samtal

  • Post Category:Arbetsrätt

Vad gäller om en arbetsgivare får en anonym anmälan från en arbetstagare, kan arbetsgivaren pga anonymiteten handla på något vis? AD har i dom 2008:91 konstaterat att arbetsgivaren haft korrigerande…

Fortsätt läsa Korrigerande samtal

Brott mot semesterlagen

  • Post Category:Arbetsrätt

En arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen. De förmånerna består av ledighet, semersterersättning och semesterlön. Finns undantag såsom fullmaktsanställda, inom försvarsmakten och de med radiologiskt arbete. Det får göras…

Fortsätt läsa Brott mot semesterlagen