Schemabyte

Jobbar man stadigvarande natt så kan arbetsgivaren inte tvinga sin personal att gå över till en dagtjänst. En arbetsgivare har rent formellt rätt att bestämma över arbetstiden men det finns vissa friheter som begränsats genom dom i arbetsdomstolen. Utgångsläget är att arbetstidens förläggning är en fråga som arbetsgivaren genom sin arbetsledningsrätt får utforma enligt eget tycke. Vissa begränsningar såväl materiellt som formellt finns i arbetstidslagen och i kollektivavtal. Men även för de fall arbetsgivare håller sig inom dessa ramar har som sagt arbetsdomstolen satt upp gränser för arbetsgivarens friheter. Exempelvis kan nämnas AD 1979:66 där domstolen kom fram till att arbetsgivaren inte ensidigt kunde besluta om att sjuksköterskor skulle övergå från dagtid (7–22) till nattjänst. Bland annat har man sagt att arbetsgivaren inte själv kan bestämma att en arbetstagare skall gå från dagtjänst till nattjänst om personen anställts för dagtjänst eftersom detta skulle innebära en långtgående förändring av arbetstagarens arbetstider. Vad som är viktigt i bedömningen om det rör sig om en långtgående förändring beror på vad det står i anställningsavtalet.

Stäng meny