Konkludent handlande

Naturligtvis är allting enklare om man har det nerskrivet på papper. Men vad händer om du börjat på ett jobb och ni glömmer skriva ett avtal? Väldigt enkelt förklarat: ser det ut som att du jobbar där? vet chefen om att du jobbar där? vet dina kollegor om det? Ja, då jobbar du där och då behövs inget kontrakt. Det kallas för konkludent handlande. Dvs att något är självklart eller underförstått att det är på ett visst sätt. Lite mer ingående kan man läsa i en fin studentuppsats som jag bifogar. Här ur ett rättsfall där detta kommer på tal:

Ur en tingsrättsdom

J.N. har inte uttryckligen angett hur han menar bytet av arbetsgivare har gått till. Tingsrätten anser inte att någon av de handlingar han har åberopat utvisar att han har träffat ett skriftligt anställningsavtal med L.P. med enskild firma Skandstäd. Inte heller har han redogjort för några omständigheter som kan uppfattas som ett påstående om att ett muntligt anställningsavtal har träffats mellan honom och L.P. med enskild firma Skandstäd.

Som tingsrätten förstår hans talan gör han gällande att övergången från anställningen hos Skandstäd AB till den enskilda firman har uppstått genom konkludent handlade från L.P:s sida, som inneburit att han sedan lång tid före april 2016 med fog har uppfattat den enskilda firman som sin arbetsgivare. Att ett anställningsförhållande kan uppstå genom konkludent handlande från arbetsgivarens sida framgår av bl.a. rättsfallet AD 1988 nr 38], där ett anställningsförhållande ansågs ha uppstått genom att ett bolag på visst sätt hade förfogat över en persons arbetskraft. Länk till Arbetsdomstolen

Stäng meny