Arbetsmiljöverket får uppdrag

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 snarast säkerställa att det finns ett förfarande för att kunna ge ekonomiska aktörer: – tillstånd att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning på unionsmarknaden under en begränsad tid medan pågående förfarande för bedömning av överensstämmelse slutförs, och – tillstånd […]

Chef på Sahlgrenska skrämmer personal

Anställda inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har haft så stora problem med en chef att de måste anpassa personalscheman och ha ett ständigt »säkerhetstänk«. Nu vänder sig facken till Arbetsmiljöverket för att få hjälp. https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/08/Sakerhetstank-runt-chef–facken-begar-hjalp-av-Arbetsmiljoverket/

Bulls presstjänst anmäls av skyddsombud

Unionens huvudskyddsombud på Bulls Presstjänst har lämnat in en begäran om föreläggande eller förbud till Arbetsmiljöverket, på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Det rapporterar Siren. https://www.dagensmedia.se/byraer/kommunikationsbyraer/bulls-presstjanst-anmals-till-arbetsmiljoverket/

Skyddsombuden agerar på sjukhusen

Under sommaren har Arbetsmiljöverket fått in fyra formella framställningar från skyddsombud runt om i landet som vill att Arbetsmiljöverket ska ingripa eftersom arbetsbelastningen är för hög. Men problemen är långt mer utbredda än så enligt Arbetsmiljöverket. För utöver dom formella framställningarna har dom fått in ett stort antal tips och anmälningar om om överbeläggningar och […]

Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser

I uppdraget ingår att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) utveckla den digitala plattform som togs fram i samband med uppdraget (Ku2018/005567/DISK) där det i dag finns samlad information om diskrimineringslagens (2008:567) och arbetsmiljölagens (1977:1160) krav samt att sprida information om plattformen. I genomförandet av uppdraget ska Arbetsmiljöverket samråda med Jämställdhetsmyndigheten.